bosbot

metdik

eerste hulp bij houtmeten

Opstand

Bosbot Metdik 1.0.0

Onder opstand kan het opstandsvolume bepaald worden door het invoeren van grondvlak, boomhoogte en vormgetal of door het boomvolume te vermenigvuldigen met het boomvolume. worden met het stamtal per hectare en de oppervlakte van de opstand.

Volumebepaling met behulp van het Grondvlak

Met behulp van bijvoorbeeld een Dendrometer of Bitterlich-glaasje kan het grondvlak van een bepaalde plek in het bos snel geschat worden. Door het grondvlak, de gemiddelde boomhoogte en het vormgetal(correctie voor het verloop van de stam) in te voeren wordt het volume berekend.

Volumebepaling met behulp van het Stamtal

Het stamtal is het aantal bomen per hectare. Het aantal stuks moet direct ingevoerd worden.

Schatten van het stamtal kan eenvoudig door de afstand tussen de bomen te schatten of af te passen. 100 delen door de afstand levert het aantal bomen per 100 meter. Dit aantal in het kwadraat is het stamtal.
Bij een toekomstbomendunning kan het stamtal van de dunning geschat worden door het aantal toekomstbomen te vermenigvuldigen met het aantal dunningsbomen per toekomstboom.

Oppervlakte

Door de oppervlakte in hectares in te vullen kan Bosbot metdik ook de gegevens voor de hele opstand berekenen.