bosbot

metdik

eerste hulp bij houtmeten

Bosbot metdik

Bosbot metdik biedt eerste hulp bij houtmeten. Deze Android app berekent aan de hand van de hoogte en DBH van een boom het volume spilhout en werkhout in kubieke meter. Download de app van Google Play. Mensen zonder Android kunnen gebruik maken van een oude webversie.

Bosbot metdik helpt bij een snelle schatting van volume en bijgroei op boom- en opstandsniveau. De app kan ook gebruikt worden om een indruk te krijgen van het dunningsvolume of het volume van de toekomstbomen.

Disclaimer

Bosbot metdik is bedoeld om snel en eenvoudig de inhoud van een bosboom te kunnen schatten. De uitkomst geeft het aantal kubieke meters stamhout van de boom afhankelijk van de gegeven boomsoort, de DBH en de boomhoogte. Plaatselijk kan het werkelijke volume sterk verschillen van het berekende resultaat, omdat het verloop (tapsheid van de stam) sterk kan afwijken van het aangenomen verloop in de berekening.