bosbot

metdik

eerste hulp bij houtmeten

Bijgroei

Bosbot Metdik 1.0.0

Bosbot Metdik berekent de bijgroei van een boom aan de hand van de formule van Schneider. Hiermee wordt de aanwas als procentueel aandeel van het volume berekend.

Versie 1.0 van Bosbot Metdik gebruikt de vereenvoudigde formule van Schneider voor alle berekeningen.


Pv = 200 b m d

Formule van Schneider

Pv = 400 m d

Vereenvoudigde formule van Schneider

PvProcentuele volumeaanwas
bConstante voor het vereffenen van de hoogtebijgroei
grove den2,2
Japanse lariks2,5
douglas2,5
mHet aantal jaarringen per centimeter
dDBH in cm

Het berekende spilhout- en werkhoutvolume wordt gebruikt om de bijgroei in kubieke meters uit te rekenen. Met behulp van het stamtal en de oppervlakte dat is opgegeven bij opstand, wordt de bijgroei op opstandsniveau berekend.