bosbot

metdik

eerste hulp bij houtmeten

Boom

Bosbot metdik berekent de boominhoud van een gegeven boom aan de hand van de boominhoudsfuncties van E.J. Dik (1996). Ook wel de Methode Dik genoemd. Met behulp van de boomsoort, de diameter op 1,30 meter hoogte en de boomhoogte kan het spilhoutvolume, het werkhoutvolume worden bepaald.

Deze methode is ontwikkelt door E.J. Dik en te vinden in het rapport: Dik, E.J. 1996. Herziene spilhout en volumefuncties van enkele boomsoorten, tabellen, omrekening naar werkhoutvolumes, bastpercentages en verloop van de diameter in de stam. ibn-dlo, Wageningen, ibn-rapport 223, 57 p.
Voor wie meer wil weten over houtmeten en deze methode is Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout ten behoeve van de verkoop een aanrader. Dit boekje is gratis te downloaden via de AVIH (rechtsonder Bosschapsrichtlijnen 2002). Ook het Vlaamse boekje Meten van bomen en bossen is een mooie inleiding.

Gebruik

Bosbot metdik berekent lopend het spilhoutvolume en het werkhoutvolume van een boom, wanneer één van de variabelen gewijzigd wordt.
De boomsoort kan worden geselecteerd in de selectie-lijst bovenaan. De lijst bevat alle boomsoorten waarvan voor methode Dik variabelen beschikbaar zijn.

De diameter op borsthoogte (DBH) kan worden aangepast door met het bolletje onder diameter borsthoogte in centimeter horizontaal te verschuiven. De maximumwaarde is 60 centimeter.
De hoogte kan worden aangepast door met het bolletje onder hoogte in meter horizontaal te verschuiven. De maximumwaarde is 40 meter.

Het berekende spilhoutvolume is de totale staminhoud in kubieke meters, van stamvoet tot boomtop. Het berekende werkhoutvolume is de staminhoud in kubieke meters die verwerkt kan worden. Deze is gebaseerd op een aftopdiameter van 10cm en een stobbehoogte van 10cm.